A Szalézi Művek és a Don Bosco Nyomda rövid története

A kezdeti nehézségek leküzdése után Don Bosco példája nyomán Magyarországon is felmerült a nyomdalétesítés gondolata. A rákospalotai Clarisseum Fiúnevelő Intézetben működött Don Bosco Nyomda alapját 1925 januárjában néhány nemesszívű adakozó vette meg. A rendi szükségleteket kezdetben két kézisajtóval látták el, 1926-ban már egy kézi meghajtású gyorssajtót is szereztek. 1927 januárjában Sarkadi J. Alajos nyomdászmester iparengedélyével nyílt meg az üzem. Ősszel már fűző- és vágógépük is volt, s négy növendékkel megkezdték a nyomdászképzést, 1928-ban pedig három új nyomdagépet vásároltak.

A nyomda vezetését kezdetben Ádám László szalézi szerzetes pap látta el, majd miután Ádám atyát elöljárói 1927 júniusában a visegrádi gyermekmenhely igazgatójává nevezték ki, utóda a nyomdában Pintér József szalézi papnövendék lett.

A Szalézi Értesítő 1927. januári számát már a motoros géppel nyomtatták ki nyolcezer példányban, első ízben használva a motort.

A személyzet természetesen kevés volt ilyen nagy munka elvégzéséhez, de az áldozatkész munkatársak itt is nagy segítségére voltak a szalézi atyáknak.

1929-ben a szalézi mű munkatársai és jó barátai régi óhajuk beteljesülését érték meg: nyomdagép alá került Lemoyne János Don Bosco életrajzának első kötete magyar fordításban.

A rövid idő alatt hatalmas arányban fejlődött a szaléziak kiadói tevékenysége, a Don Bosco Nyomda kiadványai elterjedtek nemcsak az ország területén, hanem a hazánk határain kívül lévő magyarok körében is. 1936-ig összesen 185 könyv jelent meg, hozzávetőleg 125 ezer példányban, amely abban a korban nem kis teljesítménynek számított.

Ebben a nyomdában dolgozott 1940–49 között az 1953-ban kivégzett Boldog Sándor István szalézi vértanú testvér, akit 2013-ban avattak boldoggá. Lásd http://sandoristvan.hu

1950 után a történelem sötét korszaka következett, amely nem tolerálta az Egyház hitterjesztő munkáját. A nyomda további sorsa egy időre nem alakult olyan fényesen, mint korábban – a kommunista vezetés államosította többek közt ezt a nyomdát is, így látszólag vége szakadt ennek a műnek. A nyomdát „végleg” bezárták, és a felszerelését államosították.

A rendszerváltozást követően 1989-ben a szalézi rend is újrakezdhette működését, és természetes volt, hogy a könyvkiadást is újraélesztik. A Don Bosco Kiadó Bt. P. Szőke János SDB vezetésével, az 1950 előtti Szalézi Művek folytatásaként, 1991-ben kezdte működését. 2011-ben az óbudai tartományfőnökség épületében kapott helyet.

A kiadó célkitűzései közé tartozik, hogy a keresztény nevelés és a hitoktatás területén nyújtson hasznos segédeszközöket a családoknak, nevelőknek és hitoktatóknak egyaránt, valamint központi helyet foglal el Bosco Szent János életének, lelkiségének és pedagógiai módszerének minél szélesebb körű megismertetése. Lásd https://donboscokiado.hu/

A szaléziakról bővebben lásd https://szaleziak.hu/